Umowa najmu wynajmu samochodów sporządzona została przez prawników i reguluje wszelkie kwestie sporne dotyczące wynajmu samochodów w naszej firmie. Dokument zabezpiecza interesy obu stron umowy za pomocą regulacji i umożliwi w przypadku sporu na rozstrzygnięcie wszelkich kwestii. Umowa nasza została sporządzona z uwzględnieniem zaleceń Rzecznika Praw Konsumenta. Warto sprawdzić czy umowa podana do podpisu przez inne firmy mają sporządzone umowy zgodnie z najnowszymi ustaleniami tego organu m.in. w zakresie ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu. Umowa zawarta w naszej firmie zawiera takie informacje jak:

datę zawarcia umowy
dokładne dane wynajmującego oraz najemcy
szczegółowe dane dotyczące pojazdu (marka, model oraz numery rejestracyjne)
Czas wynajmu oraz dane dotyczące jego zakończenia.
Szczegóły dotyczące płatności za wynajem
Podpisy wynajmującego praz najemcy