kaucja

Październik 4, 2017

Płatność za wynajem

Przyjętą zasadą jest, że płatność za wynajęte auto wnoszona jest przed wynajmem. Płatność może być dokonana za pomocą karty kredytowej lub gotówką w biurze lub w […]