Regulamin internetowej rezerwacji pojazdu na stronie

Regulamin internetowej rezerwacji pojazdu na stronie www.auto67.pl

 1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady sk艂adania zam贸wienia oraz korzystania z serwisu auto67.pl
 2. Administratorem strony auto67.pl jest GLASS CAR Andrzej Zbilski, z siedzib膮 w Szczecinie przy ul. Jagiello艅skiej 67B 70-382 Szczecin NIP 8521118719 adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia.szczecin@gmail.com, dalej jako Auto67.pl lub Wypo偶yczalnia

 3. Rezerwacja Pojazdu za po艣rednictwem strony internetowej nast臋puje po:
 • wype艂nieniu formularza rezerwacji dost臋pnego na stronie
 • akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Standardowych Warunk贸w Umowy przez osob臋 zamawiaj膮c膮
 • akceptacji zam贸wienia przez Wypo偶yczalni臋. Wypo偶yczalnia przed akceptacj膮 mo偶e wymaga膰 od Klienta dodatkowych informacji np. danych osobowych, fotokopii dokumentu to偶samo艣ci,prawa jazdy, dokonania wp艂aty op艂aty rezerwacyjnej lub ca艂o艣ci op艂aty rezerwacyjnej.

 • potwierdzeniu rezerwacji przez Zamawiaj膮cego
 1. auto67.pl poinformuje drog膮 mailow膮, na wskazany w formularzu adres, o akceptacji lub braku akceptacji zam贸wienia w ci膮gu 24 godzin od jego otrzymania.

 2. Je偶eli po akceptacji rezerwacji przez Wypo偶yczalni臋 Klient nie dokona jej potwierdzenia w ci膮gu 24 godzin, a do czasu potwierdzenia rezerwacji pojazdy z wybranej klasy nie b臋d膮 ju偶 dost臋pne,

 3. Wypo偶yczalnia niezw艂ocznie zaproponuje pojazd z innej klasy lub poinformuje o braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia i anulowaniu rezerwacji. W贸wczas ca艂o艣膰 wp艂aconych 艣rodk贸w przez Klienta jest niezw艂ocznie zwracana.
 4. Je偶eli po przyj臋ciu rezerwacji powstan膮 okoliczno艣ci, przez kt贸re wynaj臋cie samochodu uzgodnionej klasy oka偶e si臋 niemo偶liwe, Wypo偶yczalnia dostarczy samoch贸d klasy wy偶szej z zastosowaniem identycznej stawki dobowej obowi膮zuj膮cej dla klasy pojazdu, kt贸rego dotyczy艂a rezerwacja. Nie wymaga to osobnego powiadamiania Klienta. Klient ma jednak prawo odst膮pi膰 od umowy w przypadku, gdy nie zgadza si臋 na zmian臋 klasy pojazdu na inn膮. W贸wczas Wypo偶yczalnia zwr贸ci ca艂o艣膰 kwoty wp艂aconej przez Najemc臋.

 5. Natomiast, gdy nie ma mo偶liwo艣膰 zapewnienia Najemcy pojazdu wybranej oraz wy偶szej klasy, auto67.pl niezw艂ocznie poinformuje o tym fakcie zamawiaj膮cego. W takim przypadku Wypo偶yczalnia odst膮pi od Umowy oraz zwr贸ci Najemcy ca艂o艣膰 wniesionych op艂at chyba, 偶e Strony dojd膮 do porozumienia w sprawie wynaj臋cia pojazdu innej klasy.

 6. P艂atno艣ci za wynajem Zamawiaj膮cy mo偶e dokona膰 po wype艂nieniu formularza zam贸wienia:
  • telefonicznie Infolinia: (881676767) kart膮 p艂atnicz膮 lub kredytow膮 ,
  • przelewem na konto w PKOBP: 73 1020 4795 0000 9602 0007 9012,
  • kart膮 p艂atnicz膮 lub kredytow膮 w momencie odbioru pojazdu,
 1. Zar贸wno Wypo偶yczalnia jak i Klient mog膮 bez podawania przyczyn odst膮pi膰 od Umowy Rezerwacji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez wys艂anie o艣wiadczenia drog膮 elektroniczn膮. Odst膮pienie od Umowy Rezerwacji nie jest mo偶liwe po zawarciu Umowy Najmu Pojazdu (najcz臋艣ciej po przekazaniu pojazdu Najemcy).

 2. Do momentu odbioru pojazdu Klient mo偶e anulowa膰 Rezerwacj臋 Pojazdu za zwrotem odpowiednio:
 • ca艂o艣ci op艂at wniesionych przy sk艂adaniu zam贸wienia pod warunkiem z艂o偶enia o艣wiadczenia o anulowaniu rezerwacji, co najmniej na 12 godzin przed uzgodnion膮 przez Strony dat膮 wydania zam贸wionego pojazdu

 • op艂at wniesionych przy sk艂adaniu zam贸wienia po potr膮ceniu Op艂aty Rezerwacyjnej b臋d膮cej r贸wnowarto艣ci膮 jednej stawki dobowej, je艣li o艣wiadczenie o anulowaniu Rezerwacji zosta艂o z艂o偶one na kr贸cej ni偶 12 godzin przed uzgodnion膮 przez Strony dat膮 wydania zam贸wionego pojazdu.

 1. W przypadku nieodebrania Pojazdu w ci膮gu 2 godzin od uzgodnionego terminu oraz niepoinformowania Wypo偶yczalni o anulowaniu Rezerwacji lub o przesuni臋ciu terminu odbioru pojazdu, Rezerwacj臋 uwa偶a si臋 za niewa偶n膮. Wp艂acone 艣rodki zostan膮 zwr贸cone po potr膮ceniu r贸wnowarto艣ci dw贸ch stawek dobowych wynajmu oraz ewentualnych koszt贸w, jakie wypo偶yczalnia ponios艂a przy podstawieniu pojazdu.

 2. Wypo偶yczalnia zwraca wp艂acone przez Najemc臋 艣rodki do 7 dni roboczych od powstania okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych zwrot, np. po odst膮pieniu od umowy lub anulowaniu rezerwacji.

 3. Samoch贸d jest podstawiany Klientowi o godzinie oraz w miejsce wskazane przez niego w formularzu zam贸wienia lub uzgodnionym p贸藕niej
 4. Odbioru samochodu a tym samym zawarcia Umowy Najmu Pojazdu mo偶e dokona膰 zamawiaj膮cy lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez Wypo偶yczalni臋.

 5. Najemc膮 mo偶e zosta膰 tylko osoba, kt贸ra ma uko艅czone 25 lat i przynajmniej od 3 lat posiada prawo jazdy uprawniaj膮ce do poruszania si臋 po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Reklamacje zawieraj膮ce dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej us艂ugi, nale偶y sk艂ada膰 na adres poczty elektronicznej: kontakt@mobicars.pl. Odpowied藕 na reklamacj臋 b臋dzie udzielona poczt膮 elektroniczn膮 na adres email lub telefonicznie w terminie 14 dni od jej otrzymania.