ul.Jagiellońska 67b Szczecin

tel. 881 67 67 67

W przypadku uszkodzenia pojazdu w wypadaku ocena uszkodzeń auta jest dokonywana pod katem czy szkodą jest częściową czy całkowitą. Co to jest szkoda częściowa a kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą uszkodzonego w wypadku auta  i jaki wpływ mają te szkody na wynajem pojazdu z oc sprawcy? Poniżej znajdziemy krótkie porównanie tych sposobów rozliczania szkdód komunikacyjnych.

Szkoda częściowa

Szkoda częściowa ma miejsce kiedy:

  • koszt naprawienia szkody w autoryzowanym serwisie nie przekracza wartości pojazdu (naprawa z OC sprawcy),
  • koszt naprawienia szkody w autoryzowanym serwisie wyniesie mniej niż 70% wartości pojazdu (naprawa z AC)

Tzw.  "Szkoda Częściowa" to rodzaj szkody majątkowej w której naprawa jest możliwa do wykonania. Jest praktycznie przeciwieństwem "Szkody Całkowitej". Jeśli ubezpieczyciel wskaże ten rodzaj kiedy opłacalna jest naprawa pojazdu.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje wtedy kiedy koszt naprawy w autoryzowanym serwisie przekroczy wartość pojazdu. Szkoda tego typu obliczana jest na zasadzie różnicowej - tj. od ceny pojazdu, który uległ wypadkowi w stanie nie uszkodzonym odejmowana jest wartość pojazdu w stanie uszkodzonym co daje kwotę odszkodowania.  Ustalana jest w ten sposób wysokość odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym który to nastąpił po zdarzeniu zwanym kolizją lub też wypadku. Szkoda całkowita zwana jest też "naprawą ekonomicznie nie uzasadnioną".

W przypadku szkody całkowitej możemy dokonać takich czynności z autem:

  • możemy sprzedać uszkodzony samochód,
  • zatrzymać wrak oraz dostać odszkodowanie za niego,
  • naprawić uszkodzony pojazd przy czym nalezy pamiętać, że koszt naprawy nie może przekroczyć wartości sprzed szkody (ale muszą być wtedy spełnione dodatkowe warunki).

Wypożyczalnia samochodów w Szczecinie podpowiada

W przypadku szkody częściowej wypożyczalnia samochodów auto67.pl udostępnia pojazd  na czas naprawy pojazdu w warsztacie samochodowym.

Przy szkodzie całkowitej czas wynajęcia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu powstania szkody do czasu wypłaty odszkodowania.