ul.Jagiellońska 67b Szczecin

tel. 881 67 67 67


Nasza oferta obok wynajmu samochodów z oc sprawcy obejmuje również dochodzenie odszkodowań na skutek wypadków:

  • Odszkodowania za uszkodzony pojazd,
  • Odszkodowania za skradziony pojazd,
  • Odszkodowania za najem pojazdu zastępczego,
  • Odszkodowania za utracone korzyści,
  • Odszkodowania w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, w tym kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • Zadośuczynienia za doznaną krzywdę, 
  • rentę,
  • Zadośuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
  • Odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.