ul.Jagiellońska 67b Szczecin

tel. 881 67 67 67

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne dane teleadresowe firm ubezpieczeniowych wraz z numerami na które można zgłosić szkodę :

 • PZU S.A.

ul. Postępu 18A,
02-676 Warszawa
infolinia: 801 102 102 lub (22) 566 55 55

 

 • TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
infolinia: 801 10 20 30 lub (22) 567 12 02

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot
infolinia. 801 107 107 lub (58) 555 60 00,

 • BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. (mDirect)

ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa
infolinia. 801 884 444 lub (22) 459 10 00

 

 • Generali TU S.A.

ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
infolinia. 801 343 343 lub (22) 543-05-00

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
infolinia.  801 120 000 lub (22) 501 61 00

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
inoflinia.(42) 63 44 700

 • HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Al. Jerozolimskie 133a
02-304 Warszawa
infolinia. 801 801 181 lub (22) 44 99 999

 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

81-731 Sopot
ul. Hestii 1
infolinia. 801 107 108 lub (58) 555 62 22

 • Interrisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group

00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 22
infolinia. (22) 212 20 12

 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  dawniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PTU)

ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
infolinia. (22) 539 31 00

 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. (22) 50 56 160

 • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group             

Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa 
infolinia. 801 080 600 lub (22) 212 20 50

 • Aviva SP. Z O.O.

ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
infolinia. 801 888 444 lub (22) 557 44 44

 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Rydygiera 21a
01-793 Warszawa
infolinia. 801 080 300 lub (22) 212 20 30

 • T.U.W. TUZ

ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
infolinia. (22) 327 60 60

 • TUiR Warta S.A.

ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
infolinia. 801 311 311 lub 601 311 311

 • Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Direct)

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
infolinia. (22) 599 95 22

 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Postępu 15be
02-676 Warszawa
infolinia. 801 44 44 44 lub 601 44 44 44 lub (22) 444 44 44

 • Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. (Liberty Direct)

ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
infolinia. (22) 589 95 21

 • T.U.W. TUW

ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
infolinia. (22) 894 47 72

 • Pocztowe TUW

ul Ratuszowa 7/9
03-450 Warszawa
infolinia. (22) 570 47 48

 • Concordia TUW

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
infolinia. (61) 858 48 08 lub (61) 858 48 65

 • CUPRUM TUW

ul. M. Skłodowskiej-Curie 90
59-301 Lublin
infolinia. (76) 72 77 400

 • EUROPA S.A.

Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
infolinia. 801 500 300 lub (71) 33 41 887

 • TUW SKOK

ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
infolinia. (58) 55 09 733

 • Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce (AIG)

ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
infolinia. (22) 528 51 00

 • TRYG Polska TU S.A.

Plac Jagielloński 15
26-600 Radom

 • CIGNA STU S.A.TUiR obecnie INTERRISK

ul. Nowakowskiego 22
00-668 Warszawa

 • FIAT Ubezpieczenia Majątkowe S.A.

ul. Puławska 405
02-801 Warszawa

 • FILAR S.A. Korporacja Ubezpieczeniowa

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

 • GERLING Polska S.A.

ul. L. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

 • COMMERCIAL UNION Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
infolinia. (22) 557 49 12

 • HEROS S.A. Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

 • PARTNER S.A.TUiR

ul. Puławska 14
02-515 Warszawa

 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawatuz
infolinia. (22) 551 51 00

 

W/w  dane pochodzą z zasobów internetowych więc prosimy o ewentualną samodzielną weryfikację na stronach internetowych danych firmy ubezpieczeniowych.